I Jetta bygg er nemlig hele tre av de syv ansatte lærlinger. Ole Kristian Lillesæter er ferdig med læretiden sin om en måned, mens Bjørner Anton Ekre og Elise Heitkøtter Lien har igjen ett år av en læretid på totalt to år.

Rekrutterer folk

- Det ble vel egentlig bare sånn, svarer Rolf Arne på spørsmålet om hvorfor de har såpass mange lærlinger.

- Vi har benyttet oss av lærlingordningen for å rekruttere arbeidsfolk inn i bedriften, og de tre har kommet inn i bedriften på forskjellig tidspunkt, utdyper han.

De fire andre ansatte har fagbrev, og kan alle være med og følge opp lærlingene. Terje Elvestad og Jørgen Flatmoen har også tatt fagbrev hos Rolf Arne og Odd Gunnar.

- Vanligvis jobber vi to eller tre sammen, men er det behov for det, er vi flere, sier Rolf Arne.

Heldig med lærlingene

Som lærebedrift har man arbeidsgiveransvar, samt ansvar for opplæring i henhold til opplæringsplanen. Dette innebærer blant annet opplæring innen det meste som har med et tradisjonelt reisverkbygg å gjøre, muring av pipe og noe rehabilitering av bygg. Jetta bygg er tilknyttet Opplæringskontoret for byggfagene i Gudbrandsdalen, som skal sørge for oppfølging hvert halvår.

- Er det ikke mye ansvar men en såpass stor andel lærlinger i en liten bedrift?

- Nei, det synes jeg faktisk ikke. Det har selvsagt mye å si hvem man har med seg. Vi har vært veldig heldige med våre lærlinger, slår Rolf fast.

Fornøyde lærlinger

Også lærlingene virker veldig fornøyde med firmaet de jobber i. Dovrefirmaet har bred kompetanse, også innen restaurering og lafting.

- Jeg trives utrolig godt i lag med kollegene mine, og vi får anledning til veldig variert opplæring. I tillegg synes jeg at jeg lærer mye av de andre lærlingene også, sier Elise.

- Ja, vi får jo prøvd det meste. Også det å jobbe selvstendig, skyter Ole Kristian inn.

Fortsetter som tømrere

Rolf Arne og Odd Gunnar håper lærlingene ønsker å fortsette å jobbe som tømrere, etter endt læretid, og gjerne i firmaet, og det er mye som tyder på at det er tilfelle.

- Det er fint å kunne et håndverk. Det er noe en alltid har bruk for, sier Bjørner Anton bestemt.

- Jeg synes også det er veldig meningsfylt, man ser klart resultatene av det man gjør. Samtidig er det godt å drive med fysisk arbeid, forklarer Elise.

For mye teori

Selv om bedriften har positive opplevelser i forhold til sine lærlinger, har Odd Gunnar et lite hjertesukk å komme med overfor skolesystemet.

- Det har etter hvert blitt for mye allmennfaglig teori trykket inn i yrkesfagene, og dette har gått på bekostning av praktiske fag. Lærlingene som i dag kommer ut i bedriftene fra skolebenken er langt mindre drevne rent praktisk enn de var tidligere. Samtidig er det slik at de som ønsker å gå videre med utdannelse likevel må ta ekstra fag, så da er man jo like langt med hensyn til studiekompetanse, sier han oppgitt.

Dermed får også lærebedriften et større ansvar for å formidle den praktiske biten. Til tross for dette anbefaler de andre bedrifter å ta til seg lærlinger.

- Det er en fin måte å rekruttere arbeidsfolk på, og samtidig ha mulighet til å forme dem litt slik man vil, avslutter Rolf Arne med et lurt blunk til lærlingene sine.

Lærling Elise Heitkøtter Lien i aksjon ved saga, mens bedriftseier og daglig leder Rolf Arne Drogen ser til at det hele går riktig for seg. Foto: Lokalavisa Vigga
De tre lærlingene, Ole Kristian Lillesæter (f.v.), Bjørner Anton Ekre og Elise Heitkøtter Lien, får gode skussmål fra de andre ansatte. Foto: Lokalavisa Vigga