Traileren sperret kjørebanen i vel en time, før redningstjenesten fjernet den. Politiet dirigerte trafikken på stedet, og det var tidvis lang kødannelse i begge kjøreretninger.

Like før klokken halv fire torsdag ble traileren fjernet fra kjørebanen.