Vannmassene som renner gjennom Rosten skal bli til strøm. En investering på over 800 millioner kroner blir til et av de største kraftverket i Nord-Gudbrandsdalen. Langt under bakken jobber lokale entreprenører dag og natt på anlegget.

For forbipasserende på E6 gjennom Rosten er det ikke så mye som røper den voldsomme anleggsvirksomheten som foregår. Forbifarende legger naturligvis merke til skogen som er hugget og tunnelåpningender dammen blir, like etter kommunegrensa til Dovre. Et par diskret avkjøringer etter Stampestuggusvingen i sørenden av Rosten røper ikke så mye heller. Det er under bakken det meste foregår.

Langsiktig prosjekt

Det som blir et av Nord-Gudbrandsdalens største kraftverk skal om tre år produsere strøm til 9600 husstander i året, over 1000 husstander mer enn det er i region. Arbeidet med kraftverket startet i fjor, og vil pågå for fullt til ferdigstillelsen i 2018. For Lesja Bulldozerlag er dette et langsiktig prosjekt, som genererer arbeid hele året. Kontrakten med Skanska fra 2014 til 2017 gir firmaet en omsetning på mellom 25 og 30 millioner kroner. De har rundt 22 mann i sving på anleggsplassen, der bulldozerlaget tar seg av veier ute og inne i tunnelene, samt tipping og håndtering av masse.

– I denne bransjen er dette et langsiktig prosjekt. Vi var redd vi måtte permittere en del før jul, men med dette prosjektet slapp vi. Det har vært kanonaktivitet i hele vinter, forklarer Lars Erik Torsgård, sjef for staben til Lesja Bulldozerlag på kraftverket.

Gode år

Bulldozerlaget er leid inn av Skanska, som i Norge hadde en årlig omsetning på 12,9 milliarder

kroner i fjor. Bulldozerlaget har transportentreprisen, og Gården og Sønner AS har grunnarbeidentreprisen.

– Vi har hatt godt samarbeid med Skanska før, blant annet på Gardermoen i 2011-12, sier Torsgård.

Han forteller at de siste årene har vært gode for firmaet, med mange små og store byggeprosjekter.

– Vi har vært heldige de siste årene. Det har foregått mye i regionen vi har vært med på, sier Torsgård.

God vinter

Bonusen med kraftverket, er at mange i tillegg slipper å pendle, noe som er vanlig i entreprenørbransjen.

Bulldozerlaget hadde i 2013 en årlig omsetning på over 47 millioner kroner, og et par millioner mindre i 2014. Etter en god vinter ser ut til å bli et rekordår for bulldozerlaget i år, i april lå de 7 millioner kroner foran fjorårets omsetning. Firmaet hadde 43 personer på lønningslista i juni, noen av disse er sommerhjelper og prosjektstillinger. Bortsett fra et underskudd i 2010, har firmaet hatt overskudd. Siden 2011 har overskuddet ligget på nesten 500 000 kroner og høyere.

I rute

Så langt har prosjektet gått etter planen, i følge byggherre Arild Melchiorsen i Eidsiva Energi.

– Det er alltid utfordringer, som vi vet dukker opp underveis. Det er alltid spennende med fjellforhold, men det ser lovende ut, opplyser Melchiorsen.

Årets vårflom kom sent, men det har entreprenørene tatt høyde for.

– Vi demonterte brua, det var noe vi hadde tatt høyde for, forklarer Melchiorsen.

Les mer om Rosten Kraftverk i ukens Vigga