I forrige nummer av Vigga presenterte vi innsparingstiltak i Dovre kommune, der det blant annet var foreslått å prioritere bort den faste turen til Bjørnsund for sjuende trinn. Nå forteller oppvekstsjef Greta Talleraas at de har funnet en annen løsning. - Vi har sett nærmere på tallene for sommeråpen skolefritidsordning (SFO), og funnet ut at ved å kutte ut dette tilbudet, sparer vi omtrent like mye som ved å kutte leirskolen, sier hun.

Talleraas forteller at hun er i dialog med flere aktuelle aktører, som kan tenke seg å arrangere aktiviterer for unger i den aktuelle alderen i de ukene det før har vært SFO. - Jeg jobber for å få til et aktivitetstilbud med god kvalitet, som ikke er i kommunens regi, bekrefter Talleraas.

Kraftig kutt i ekskursjoner

I tillegg vil det bli kraftige kutt i budsjettet til andre turer og ekskursjoner gjennom året, for alle de tre skolene i kommunen, slik som planlagt. - Det blir det. Det er synd, men et sted må vi ta pengene fra, sier oppvekstsjefen. Hun forteller at fra og med kommende skoleår vil barneskolene motta et statig tilskudd øremerket grunnopplæringen på småskoletrinnet. Det kan kanskje hjelpe noe på situasjonen. - Disse pengene skal brukes til å styrke grunnopplæringen, og vi vet ikke enda hvor mye vi får, men det er klart at med en uforutsett inntekt, letter den totale budsjettsituasjonen uansett, sier hun.

Mer fådeling

Til sammen 250 000 kroner skal spares fra drift. I tillegg skal det tas 550 000 i form av stillingskutt ved Dovre skole. - Det er ikke fullt så dramatisk som det høres ut som, men litt hodebry for rektor Sissel Elvestad Øwre vil det nok skape, sier Talleraas. Hun forklarer at Dovre skole på grunn av sine lave elevtall bruker nokså mye mer penger per elev enn Dombås skole, der klassene generelt er større. Selv med kuttet på en halv million vil de ligge over. - Slik er det bare, det er mindre økonomisk lønnsomt å drifte en mindre skole. En klasse må ha en lærer, uansett om de er to eller tjue elever, forklarer hun. Det nye forslaget skal opp til behandling i OKO om to uker.