Vil sikre lokale rettigheter og økonomien i det lokale fjellstyret