Denne uka hadde partssammensatt styre i Dovre sitt første møte på flere år. Elin Ulateig (Utdanningsforbundet) og Lillian Fossum Olsen (Fagforbundet) representerte kommunens ansatte og tillitsvalgte.

De hadde informasjon fra arbeidsgruppene, som hittil har vært ukjent for politikerne. Partssammensatt styre består av formannskapet og to tillitsvalgte.

Tillitsvalgtes anbefalinger

De to klart største innsparingspotensialene ligger under sektorene grunnskole. De konkrete forslagene er å slå sammen Dovre og Dombås barneskoler, og pleie og omsorg, der forslaget er å stenge en avdeling på Fredheim.

Her er tanken å parallelt styrke hjemmebaserte tjenester, samt å selge plasser som et alternativt botilbud i den stengte avdelingen.

I møtet denne uka ga Ulateig og Fossum Olsen sine vurderinger og anbefalinger i forhold til disse to forslagene, på vegne av arbeidsgruppene og de ansatte.

Vi kan slå sammen barneskolene– Det lar seg forsvare å slå sammen barneskolene, er konklusjonen fra Ulateig.

– Det betyr ikke at jeg ønsker det, men vi har sett på forslaget, og vi mener det er pedagogisk ansvarlig. Det vil gi et like godt tilbud til både elever og lærere som det de har i dag, sa hun.

Hun presiserer imidlertid at hun ikke ser noen pedagogisk begrunnelse for å slå sammen Tilbudet vil ikke bli dårligere enn det er i dag, men slik utdanningsforbundet ser det vil det ikke bli bedre heller.

– Argumentet for å slå sammen, er kun det økonomiske, presiserer Ulateig.

Men hun er også klar på at dersom skolene skal klare å spare inn de 4,5 millionene de er pålagt er sammenslåing av barneskolene den eneste løsningen.

– Vi har brukt ostehøvelprinsippet i flere år, og det er spart til beinet allerede. Vi kan umulig spare inn disse pengene dersom dagens struktur beholdes, sier hun.

Ulateig ber imidlertid politikerne innstendig om å revurdere andre muligheter, som for eksempel å innføre eiendomsskatt.

– Jeg mener det er pedagogisk forsvarlig å slå sammen skolene, men jeg ønsker det ikke. Alle vet at ringvirkningene blir store for det lokalsamfunnet som rammes, og jeg personlig ville heller valgt å betale litt ekstra i eiendomsskatt, dersom jeg fikk valget, avsluttet hun.

Må ivareta pasientenes besteFossum Olsen på sin side så seg nødt til å fraråde nedleggelse av en avdeling på Fredheim, til tross for at det her ligger et innsparingspotensiale på to og en halv million kroner årlig.

– Det stemmer at en del rom per nå står ubrukt, og det er ikke ideelt, men jeg mener likevel ikke det er hverken forsvarlig eller lønnsomt å stenge en hel avdeling, eller eventuelt leie den ut til andre, da vi stadig vekk har behov for rom i mer akutte tilfeller, sier hun. Hun peker blant annet på at dersom en hel avdeling forsvinner, må flere pasienter bo på «feil avdeling».

– Blir det for eksempel et ledig rom på demensavdelingen vil vi bli nødt til å fylle det for å få det til å gå rundt, og da må forholdsvis friske beboere bo sammen med tungt demente. Arbeidsgruppa innen pleie og omsorg mener heller ikke den totale økonomiske gevinsten vil bli så stor, i og med at redusert kapasitet på Fredheim trolig vil føre til økt belastning på andre helsetjenester.

– Vi vil for eksempel få begrenset mulighet til å ta imot pasienter som skrives ut fra sykehuset, noe som vil føre til lengre sykehusopphold, mener hun.

Andre tilbud som vil bli skadelidende er avlastning for hjemmeboende, noe som igjen vil føre til utslitte omsorgspersoner. – Vi trenger også rom tilgjengelige til pallativ behandling, presiserte Fossum Olsen. Flere pasienter tilbringer sine siste dager på Fredheim, og det vil være en uholdbar situasjon at de skal måtte dele rom med friskere beboere.

– Vi kan ikke gå ett skritt tilbake og belage oss på å ha flere pasienter på samme rom. De fastboende har jo hjemmet sitt innenfor rommets fire vegger, og dersom det kommer inn en døende kan vi ikke legge vedkommende i stua til en annen beboer, sa Fossum Olsen.

Les mer om innsparingene i Dovre kommune i neste Vigga

Hovedtillitsvalgte Elin Ulateig fra Utdanningsforbundet og Lillian Fossum Olsen fra Fagforbundet.