Vigga har en tilbakegang på 61 abonnenter på netto-opplag siden 2016.

– Det er en nedgang, men det er ikke et tall som skremmer. Det er en stor framgang når det kommer til digitale abonnenter, og det har kommet til flere nye abonnenter på nyåret, sier redaktør og daglig leder Astrid Kvam Helset.

Hun er glad for at Vigga har mange lojale lesere, og håper at flere vil være med på laget.

– Det er abonnentene og annonsørene vi er her for, og lever av. Jeg håper det er mange som ser nytte og glede i å ha ei lokalavis, sier Helset.

På nettsidene har Vigga nå begynt å legge noen saker bak mur. Abonnenter får tilgang etter at de har laget seg brukernavn og passord. Andre må kjøpe seg abonnement for å lese sakene.

- Det koster penger å lage journalistikk også, sier hun.

GD er fortsatt distiktets største avis, med 19 879 i nettoopplag. De opplever en tilbakegang på 733 abonnenter. Fjuken er den eneste avisen i distriktet som har framgang, med 48 nye abonnenter. Dølen har 167 færre abonnenter, og Norddalen en tilbakegang på 121.