Dette gir problemer for distribusjonen i Posten, som ikke lenger benytter dette i sine systemer.- Vi skal ha avisene uten navn og adresse, da vi leverer avisen etter lister som vi har på telefonen, forteller Odd Arne Bekkestuen i Posten.De postansatte har startet på den omfattende jobben med å stryke ut navnene som er påtrykket avisen.- Vi har ingen mulighet til å sortere avisene etter navnet som er trykket på, da det ikke finnes posthyller på Dombås, så de hørtes ut til at de ansatte ville forsøke å stryke ut navnene før de leverer avisen på vanlig vis, men dette er et omfattende arbeid. Vi forsøker å få tatt så mye som mulig i dag, men det er mulig noe må vente til i morgen, sier Bekkestuen.Skulle du oppleve å få en avis som er påtrykket et annet navn enn ditt eget, har du altså ikke fått feil avis, men en som ikke er sladdet.