Fasteraune: – Hvorfor svekkes beredskapen og tappes Gudbrandsdalen for politiansatte?

foto