Får 750 000 kroner til opplæring i tradisjonshåndverk for unge og unge voksne

foto