Fylkesmannen har fordelt 82,2 millioner kroner til kommunene