- Det blir ikkje den vanlege jula, men det blir ikkje den siste