Hjemmeboende fullvaksinerte eldre kan leve mer som normalt

foto