- Det er viktigere å markere posisjon og så tvil om mine hensikter