Krever et tilbud som er minst like godt tilbud - politikerne stiller krav til Sykehuset Innlandet

foto