Uenighet om skoghogst

Uenighet mellom Dovre kommune og grunneier Øyvind Frich om antall trær som er fjernet på Ljoshaugen, har havnet hos advokat.

200 møtte opp til julegrantenning på Bjorli, i 15 minus

Kulden stoppet ikke folk fra å møte opp til en trivelig markering av inngangen til adventstiden.