Stortinget bevilger 1,75 milliarder kroner til lokale virksomheter i kommunene

Stortinget bevilger 1,75 milliarder kroner til kommunene, slik at de kan kompensere lokale virksomheter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak. Nå er fordelingen til kommunene klar.

Nå skal villreinen markeres i Rondane villreinområde

Norsk institutt for naturforskning (NINA) skal i vinter radiomerke 6-8 villrein i Rondane villreinområde.