Saker fra driva.no

Enstemmig for å sende reguleringsplan for Bergmesteren ut på høring:

- Ei sak styrt av følelser

Organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset»:

- Svært glade for muligheten til å belyse saken

Innovasjonscamp:

Vant med strømprodukt