Omdiskutert vegstrekning Den endelige avgjørelsen om Snøheimvegen skjer under budsjettforhandlingene av Stortinget i år.

Omdiskutert vegstrekning Den endelige avgjørelsen om Snøheimvegen skjer under budsjettforhandlingene av Stortinget i år.

Kan ta ansvaret for Snøheim-vegen

DNT Oslo og omegn vil ta over Snøheimvegen, dersom ingen andre vil ta ansvar for vegen.

Det kom frem under behandlingen av Dovre kommunes høringssvar til verneplanen for tidligere Hjerkinn skytefelt.

– Vi har sagt at vi kan ta ansvar for vegen, men da må vi ha inntekt fra skyttelbussen, sier Jan Erik Reiten, leder for avdeling hytter og ruter i DNT Oslo og omegn, til Vigga.

Forskere har gjennom flere år med forskning kommet frem til «at skyttelbussregimet ser ut til å fungere tilfredsstillende med tanke på målet om å bevare villreinens trekk og arealbruk i tidligere Hjerkinn skytefelt, og at det ikke er tilrådelig å reversere tiltakene med skyttelbussregime.» Fylkesmannen stiller krav i verneplanutkastet om at en eventuell opprettholdelse av vegen og skyttelbuss vil kreve en stabil drift i overskuelig fremtid.

DNT Oslo og omegn ønsker å beholde vegen der på grunn av sin turisthytte Snøheim.

– Det er ikke veg og buss vi primært vil drive med, men vi gjør det hvis vi må, sier Reiten.

Om det blir DNT som tar over drift og vedlikehold, kan det bli allerede fra neste år. Villreinsenterets oppdrag om å drifte skyttelbussen er ferdig i 2017.

Statsgrunn

Statsskog er grunneier av vegnettet i det tidligere skytefeltet, og Forsvaret har hatt leieavtale i alle år. Statsskog har gitt innspill til Miljødirektoratet og i høringsinnspillet sitt til verneplan at de ikke vil ha ansvar for vegen.

– Men vi stiller oss åpne for at andre kan ta over ansvaret, med en forutsetning om en avtale på at det blir liggende på vår grunn, sier eiendomskonsulent i Statsskog, Trond Berger.

I leieavtalen om skytefeltet fra 50-tallet mellom Forsvaret og Statsskog står det at veger ikke skal fjernes etter avtalen opphører. Men at Forsvret skal sette landskapet i stand slik at det ikke skjemmer landskapet, eller byr på fare for mennesker eller dyr. Statsskog påpeker i sitt høringsinnspill at det er viktig å «lytte til de innspill som kommer fra bruksrettshavere/ fjellstyrer slik at deres utøvelse av rettigheter i minst mulig grad blir påvirket av vernet. Samtidig er det viktig å ta vare på villreinen samt annen sårbar fauna og flora.»

Går for mildere vern

Dovre kommunestyre behandlet sitt høringsinnspill til verneplanprosessen denne uken. Kommunestyret støttet rådmannens innstilling om å gå for vernealternativ to, med justeringer. De vil ikke ha biotopvernområde langs Snøheimvegen, og beholde vegnettet forbi Semontjønnin ved Grisungen.

Kommunestyret støtter rådmannens innstilling om å regulere sykling langs Snøheimvegen, med bakgrunn i Horisont Snøhetta og erfaringene med skyttelbussregimet.

Med forslaget om å fjerne biotopvernområdet og øke arealet på landskapsvernområdet, også kalt brukssonen, vil sykling bli tillatt langs vegen, men det er mulighet til å gi begrensinger innenfor enkelte perioder.

– I kommunestyret ble det også diskutert om sykling burde tillates i andre perioder enn det alternativ to foreslår. Særlig kan dette være aktuelt under reinsjakta for å legge forholdene best mulig til rette for jakt, som er en vesentlig del av forvaltningen av villreinstammen, skriver Knut Nytun (Sp) i en e-post til Vigga.

Han skildrer at de indre delene av feltet og området langs Kolla er viktig for å opprettholde rotasjonstrekket, men for å kunne beholde vegene og muligheten til å kunne bruke området i alle sammenhenger, må det inngås noen kompromiss.

– Dette er nok ett av de, men det betyr ikke at vi sier at sykling forbys, sier Nytun til Vigga. (Artikkelen er oppdatert etter første publisering, red anm.)

I alternativ to er det foreslått å tillate sykling langs Snøheimvegen mellom 1. juni og 15. juli.

Dovre kommune ønsker også en felles forvaltningsplan for alle verneområdene i og rundt Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark blir vedtatt før verneforskrifter og restriksjonsnivå endres.

Mer å lese på Vigga:
 
Leses nå:
 

Aksjon mot inntektsgap

Søndag var det stille aksjon, tirsdag er det demonstrasjon.

Kongelig bursdagsfeiring for Roshan

Takknemlig for innbydelsen

Iranske Roshan Reza (57) kom til Norge som politisk flyktning for nesten 30 år siden. Nå er han bedt til kongeparets 80-årsfeiring på Maihaugen.

– Eliteracet er kommet for å bli

Bilcrosssesongen spant i gang på Bjorli lørdag, og det til gangs.

Tv-innspilling på Dombås

Mer enn gull

I fjor høst var seks idrettsstjerner på Dombås for å konkurrere i sommer- skiskyting.

Brudd i jordbruksoppgjøret

Lokale bønder holder stille aksjon

Søndag markerer bønder i Nord-Gudbrandsdalen at de ikke er fornøyde med regjeringens tilbud i jordbruksforhandlingene.

Fylkesmannen:

Får fjerne deler av ringvegen

Structor AS har fått medhold i klagene på vegfjerning både hos Fylkesmannen og Miljødirektoratet.

Tek over redaktørstolen

Astrid Kvam Helset (33) blir redaktør og dagleg leiar i Vigga.

Gåvedryss til lokale prosjekt

Seks prosjekt frå Dovre og Lesja vart tysdag tildelt tilskot frå Sparebankstiftelsen DNB.

Nådde toppen for andre år på rad

Årets butikk - igjen

Smilet er bredt hos butikksjefen på Coop Marked Dovre etter at de for andre gang har blitt Årets butikk i  Østlands-regionen.

Russen er løs

For første gang på 17 år er det Dombåsruss igjen.

Send oss dine 17. mai-bilder!

Få med ditt bilde i Vigga fredag 19. mai.

Gledeleg gåve

Lesja sjukepleielag og Lesjaskog sanitetsforening har sørga for nye løftestolar til Lesja Sjukeheim.

Ola har bestemt seg:

Lannem Silje skal ut i løp igjen

Etter at Lannem Silje fikk sitt første føll i april, gikk Ola Skrugstad i tenkeboksen for å finne ut om hoppa skulle bedekkes på nytt, eller trenes opp igjen.