Av Lars Ole Brubakken Vik, Lesja

Hjertebarnet mitt er jo selvsagt mitt yrke, min yrkesutdanning og mitt arbeidsfelt. Nei, jeg har ikke høgskole- eller universitetsutdanning. Jeg har likevel en utdanning, med læretid og som lærling. Selv om min øvre utdanning ikke er i det øvre sjiktet, hva gjelder utdanningsnivå, så er jeg stolt over utdanningen min, og det jeg utøver i mitt yrke.

Som helsefagarbeider, er fagarbeiderutdanningen, mitt hjerte nærmest. Det er meg, mitt yrke, mitt arbeidsfelt, og min hverdag jeg kan mest om.

Det er ikke snakk om å sammenligne eller å sette yrkesgrupper opp mot hverandre. Likevel må man innse behovene, og vi må ta vare på og å satse på, inn i framtida. Og der kommer man ikke utenom fagarbeidere. I distrikts-Norge, må fagarbeidere ivaretas, beholdes og kjempes for!

Dette er ikke noe jeg mener etter to glass vin. Det er egentlig ganske seriøst og alvorlig, i den utfordringen helsevesenet står ovenfor, eller kommune-Norge. Flere steder ser man ikke bare utfordringer med å rekruttere sykepleiere, men også fagarbeidere. Hvorfor?

"Eldrebølgen" er ikke nytt. Det er pratet om i årevis. Utfordringer i helsevesenet oppstod ikke i går. Dette ble pratet om når jeg begynte i helsevesenet i 2006, og sikkert før det. Økonomi, økonomistyring og sparing, derimot, er det som styrer. Og ikke bare innen helse.

Desverre ser man at enkelte kommuner må leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyråer. Sparing? Neppe er vel dyrere. Når kom vi dit? Mangel på ansettelse? Mangel på ivaretakelse av arbeidstakere?

En ting er å spare. Men hva sparer vi til? Hvis vi ikke evner å ta vare på, imøtekomme behovene til disse, og å hele tiden "kreve" at "dere klarer jo dette", så havner man, tror jeg, raskt i en situasjon hvor flere blir langtidssykemeldt eller søker seg bort. Da kan vi begynne å snakke om krise.

Selv i de kommuner med mange ufaglærte tilgjengelig, så kommer man ikke bort fra at faglærte trengs. Oppfølging av medisin, diagnoser, sår etc.

Jeg tror oppriktig at vi står ovenfor store utfordringer, nettopp fordi det blir lukket øynene for, eller blir lagt lokk over.

Sparing overgår kvalitet. I verste fall, så gjør det det.

Roboter erstatter ikke menneskelig kontakt.

Skal vi ha et godt helsevesen, må vi ta vare på de fagutdannede vi har. I alle profesjoner. Både helsesekretær, helsefagarbeider, hjelpepleier, sykepleier etc.

Vi må ha gode nok forutsetninger til å stå i en arbeidshverdag! De fleste av oss har også et liv utenfor jobb, hvor vi vil fungere. Ikke være utslitt.

Helsevesenet må styrkes!