Han er vant til innsparinger i kommunen, men forteller at dette er dramatisk mot tidligere målkrav.

– Tidligere har det vært langt mindre målestokk, men dette greier vi ikke å gjøre uten at det merkes negativt, sier Bergseth.

Han presiserer at de skal ta vare på lovpålagte oppgaver, som for eksempel de tjenestene som Laila og Thore har hatt nytte av.

– Men vi vil få mindre fleksibilitet, og kan få en propp i perioder, sier Bergseth.

Han forteller at de skal ha de samme tjenestene på Fredheim som de har i dag, men vil i fremtiden få færre rom. Nabokommuner er kontaktet for eventuell leie av rom, men det er ingen som vil binde seg til lengre avtaler.

Hybler

Før jul var målet å ha klar en plan klar om hvilken avdeling som skal legges ned til 1. mars, men pleie- og omsorgssjef Finn Bergseth forteller at de trolig trenger en måned til. Det er ikke konkludert med hvilken av avdelingene som skal stenges, og gjøres om til hybler som vil være tilnærmet heldøgns bemannet boliger. Dette er et trinn på omsorgstrappen Dovre ikke har i dag.

– Selv om hyblene ikke vil være bemannet, kan det skape noe av samme trygghetsfølelsen, og vil det være i nærheten av det trinnet, sier Bergseth.

Han forklarer at det er mye som må vurderes ved en omgjøring på denne måten, både rent praktisk med det bygningstekniske, turnusordninger og mer.

Eldrebølgen

Det er også viktig at tiltaket er reversibelt, da det er ventet en «eldrebølge» når etterkrigsgenerasjonen passerer 80 fra 2020. Selv om det var fulle belegg i mange år etter nybygget i 2002, har det siden april i fjor vært mye ledig. Denne uken var det 10 ledige plasser.

– Vi har ikke konkludert med hvilken avdeling vi skal stenge. Vi sliter med det, det er ingen argument som taler for eller i mot en avdeling, sier Bergseth.

Funksjonsinndeling

Fredheim har i dag funkjsonsinndelte avdelinger, og selv om det blir en fløy mindre, vil Bergseth bestrebe å opprettholde en viss funksjonsinndeling.

– Vi har hatt funksjonsinndeling siden 2010, og dette har vært svært vellykket. Men vi vil ikke få det til like godt som i dag, sier han.

Det er i dag fire avdelinger, en rehabiliteringsavdeling, en tradisjonell langtidsavdeling og en for pasienter med spesielle eller sammensatte behov, Furumoen, som er spesialtilpasset demenspasienter, er trolig «fredet» i prosessen.

Stillingskutt

I budsjettet er det vedtatt å kutte 4,7 årsverk innenfor pleie- og omsorg.

– Dette er utregnet innenfor de 1,5 millioner kronene vi skal spare. Jeg er nokså sikker på at vi skal greie å unngå oppsigelser, og klare å få flyttet de stillingene til vakanser vi har i dag, sier Bergseth.