I et leserinnlegg denne uken forteller de om gode erfaringer med rehabiliteringstjenesten og hjemmesykepleien etter de begge har hatt sykdom. Thore har Multippel System Atrofi (MSA), som er beslektet med parkinson, og som skaper lammelser i kroppen. Laila fikk diagnosen lymfekreft i 2015, og når hun er inne til behandling bor Thore på Fredheim som et tiltak for avlastning.

God hjelp

De har også regelmessig hjemmehjelp hos seg, og ulike tekniske hjelpemiddel.

– Vi har ingenting å klage på slik det har vært. Men vi er bekymret for hvordan det blir, sier Laila.

– Vi har fått helt fantastisk hjelp. Hjelpeapparatet rundt og spesielt hjemmesykepleien har vært veldig bra, sier Thore.

Underskriftskampanje

Like før jul ble økonomiplanen for 2017-2020 og budsjettet for i år vedtatt. I år må pleie- og omsorgsavdelingen spare 1,5 millioner kroner, og 2 millioner kroner hvert år i resten av planperioden. I følge pleie- og omsorgssjef Finn Bergseth vil noe av beløpet forskyves, da det ikke vil bli helårseffekt av innsparingene i år.

En facebookgruppe har nå over 400 medlemmer som støtter opp «stoppe nedleggelsen av en avdeling på Fredheim». Det er også satt i gang en underskriftskampanje av Fagforbundet i Dovre ved Lillian Fossum Olsen, som har over 130 underskrifter.

– Det virker som at politikerne bestemmer seg for denne avgjørelsen. Opprettelsen av gruppen er likevel for å vise viktigheten av at vi har forsøkt å gjøre noe, at vi har varslet om konsekvensene som kan komme ved en nedleggelse, står det innledningsvis i kampanjeteksten.