500 000 kommunale lesjakroner går til bygging av idrettshall på Myra. I allefall hvis saken endrer slik den er innstilit til formannskapsmøtet onsdag. Det er kommunestyret i Lesja som skal behandle saken til slutt.

Rådmannen i lesja mener det er en god tradisjon å yte tilskudd til anlegg og arranement på tvers av kommune grenser.

- Det er et viktig signal å sende at vi støtter hverandre i å lage gode fasiliteter for ingen våre i idrett eller et vellykka arrangement for alle lag i befolkningen, står det i saken.

Dombås IL ville i første omgang lage et interkommunalt anlegg. Kulturdepartementet har meldt tilbake at anlegget på Myra ikke vil være stort nok til å bli definert som det. Ønsket om et interkommunalt anlegg var med bakgrunn i at det ville utløse en større andel spillemidler. Selve hallen vil ikke kunne få spillemidler, da den er uisolert. Det er kunstgressbanen Dombås IL har søkt om spillemidler til.

Støtten blir gitt med betingelse om at Dovre kommune støtter med samme beløp til videre utvikling av Lyftingsmo idrettsanlegg.

Dombås IL har besluttet å bygge en kunstgressbane med en uisolert hall over (46 x 66 m), på Myra stadion på Dombås. Hallen er under bygging, og vil bli ferdig før nyttår. Totalkostnaden på hallen er kalkulert til 9 617 000 kroner. Dovre kommune går inn med 3 000 000 kroner i prosjektet. Dette er et lån.

Tre timer mindre reisetid

Målsettingen med hallen er for idrettslaget å kunne kjøre treninger på vinteren også. For at voksne og alderstrinnene fra g-16 til senior skal få trene om vinteren leies det i dag treningstid i fotballhallen til Kvam IL. Det vil si at det går 2 til 3 timer i reisetid for spillere og trenere. Ved å bygge en hall på Dombås vil det spares mye tid for de involverte og med dette lage et grunnlag for å bygge et sterkere og bedre miljø innad i idrettslaget. Fotballhallen, mener Dombås IL, vil også kunne ha stor betydning for utvikling av den videregående skolen på Dombås.

Både Lesja og Lesjaskog IL har vedtatt at de ikke ønsker å samarbeide med Dombås IL om bygging av hall på Myra.

- Når idrettslagene ikke ønsker å samarbeide om interkommunale anlegg gå vi glipp av 30 prosent i statlige midler. Det synes rådmannen er beklaellig, men vi samtidig understreke at idrettslagene sin beslutning blir respektert, står det i saken.

Lyftingsmo

Lesja IL og Lesjaskog IL samarbeider om etablering og drift av en kunstgressbane på Lyftingsmo idrettsanlegg. Lesja kommune vil Lesja IL og Lesjaskog IL et tilskudd på 1 400 000 kroner til bygging av kunstgressbane på Lyftingsmo, hvis vedtaket blir som i saksutredningen til formannskapet.

– I denne forbindelse har begge idrettslagene gått sammen om en søknad på spillemidler og med det, en søknad om et kommunalt tilskudd for å finansiere prosjektet, står det i saken.

Anlegget eies av Lesja IL. Idrettslagene har et samarbeid om drift av fotballaktiviteter og anlegg og årsmøtene for begge lagene i 2017 konkluderte med at de ønsket å utvikle fotballarenaen på Lyftingsmo, framfor et samarbeid med Dombås IL og fotballhall på Dombås.

Behov

I sin behovsanalyse sier Lesja IL og Lesjaskog IL at behovene innen idrett har endret seg over tid – og at der det tidligere var et betydelig skille mellom sommer- og vinteridrett, nå er etterspørsel etter aktivitet innen fotballen på helårsbasis, for alle aldersgrupper.

– De opplever også at det i dag er større pågang for treningstid i hall, enn det er kapasitet til å dekke. Begge idrettslagene viser også til at mestring henger sammen med ferdighetsutvikling – og det at gressbanene på Lesja ikke er spillbare før sent i mai, gjør at våre spillere ikke utvikler de fotballmessige ferdighetene de ville kunne gjøre om treningsforholdene hadde vært bedre, står det i saken.

Lettere å gjennomføre kamper

Lesja IL og Lesjaskog IL mener også at fotballkretsen har liten forståelse for de klimatiske utfordringene på vårparten, som er knyttet til kampavviklingen i Lesja.

– De fleste av kampene i mai og deler av juni må stort sett avlyses. Dette fører igjen til en kraftig opphopning av kamper i juni og juli, som igjen fører til at kamper blir avlyst og ikke gjennomført. En kunstgressbane vil med andre ord gjøre det lettere å gjennomføre kamper, slik terminlistene forutsetter, står det i saken.