Til å begynne med kunne de melde om elleve påkjørsler denne dagen, derav seks elger og fem rådyr. Fire av de hadde skjedd i løpet av én time.

– Det er heldigvis ikke registrert personskader, men flere av hendelsene har medført dødt/avlivning av vilt, samt store skader på kjøretøy, sier politiets operasjonssentral på X.

Senere på kvelden kunne de melde om at antall påkjørsler var oppe i 19, og oppfordrer derfor folk om å utvise aktsomhet og årvåkenhet står dermed ved like.