De to moskusene, en treårig okse og en ku, har oppholdt seg i området siden romjulen. Mandag var de på en rundtur via skiløypene i Årbogen, men beveget seg opp til snaufjellet igjen samme dag.

Andbergshø ligger i luftlinje drøye 14 kilometer utenfor kjerneområdet til moskusstammen på Dovrefjell. Torsdag ble de avlivet, etter vedtak fra Miljødirektoratet.

– Momenter som ligger til grunn for vedtaket er dyrenes arealbruk i forhold til kjerneområdet, at de sto i et område med lite vinterbeite for moskus og nærhet til bebyggelse og veg, opplyser naturoppsyn i SNO, Tord Bretten.