I forsvarssjefens fagmilitære råd som ble lagt frem i oktober, var Heimevernets Skole- og Kompetansesenter (HVSKS) på Dombås foreslått flyttet til Værnes.

Regjeringen skal fredag 17. juni legge frem sitt forslag til langtidsplan for Forsvaret, som skal behandles av Stortinget i høst.

I følge GD blir forslaget fra regjeringen at HVSKS får fortsette som før, på Dombås. Det har vært stort lokalt tverrpolitisk engasjement for å bevare HV-skolen.

Nestkommanderende og stabssjef på HVSKS, oberstløytnant Tarjei Løkken sier til GD at han er glad for nyheten om den stemmer, men venter med feiringen til endelig vedtak i Stortinget.

Vigga kommer tilbake med mer