Stillings- og lærlingsleppet og Jobbmessa på Otta videregående skoler er et samarbeidsprosjekt mellom Interkommunalt politisk råd Nord-Gudbrandsdal, de seks kommunene i regionen, NAV, åtte opplæringskontor, Karriere Innlandet Gudbrandsdal, Nord-Gudbrandsdal videregående skole. Stillings- og lærlingsleppet har et uttalt mål om å gjøre regionen Nord-Gudbrandsdal mer attraktiv for tilflyttere, og øke bosettingen i regionen. I år var denne datoen torsdag 8. februar.

– Vi vet at det sitter svært mange i byene som har lyst til å realisere drømmen om å flytte på bygda, men de færreste vil legge ambisjoner om jobb og karriere på hylla. Vi håper stillingssleppet vil gjøre det enklere for folk å ta steget med å flytte hit til regionen og fortsatt ha en attraktiv jobb – ikke minst jobb for to personer, sier prosjektleder Høglien.

Iris og Hendrik Tegeler fra Zymtech på Lesja var på jobbmesse. Foto: Smelt media

Han håper at regionen gjennom Stillingssleppet får vist frem mangfoldet i lokalt næringsliv, samtidig som de bidrar til at lokale bedrifter får tilgang på nye jobbsøkere og rett kompetanse. – Det er også viktig for oss å vise frem jobbmulighetene i regionen for våre egne innbyggere, samtidig som vi også setter fokus på yrkesfagutdanning og lærlingeplasser gjennom Lærlingsleppet, sier han.

Det ble samme dag gjennomført en jobbmesse på Otta videregående skole, der rundt 30 bedrifter deltok.

– Det blir spennende å se om dette resulterte i nye ansatte og nye jobbmuligheter, sier markedskoordinator i NAV, Arne Christian Mæhlum.

Marte Storhaug og Åse Britt Storhaug von Rappe fortalte om Lesja bulldozerlag på jobbmessa. Foto: Smelt media