Faren for snøskred er på nivå 4. Det er nest høyeste nivå, og varselet gjelder så langt fram varsom.no har lagt ut varsel. Det vil si minst til over førstkommende helg.

Det er mildvær og regn høyt til fjells som gir økt fare for store skred som løsner av seg selv.

– Vi forventer at det kan gå mange snøskred i alle fjellområder i Sør-Norge, nord i Trøndelag og sør i Nordland. Hvor mange og hvor store skredene blir er hovedsakelig styrt av hvor mye nysnø som ligger i terrenget før mildværet setter inn, sier vaktleder i snøskredvarslingen i NVE,Solveig Kosberg

Det ventes store skred som løsner av seg selv.

– Skred kan løsne av seg selv allerede fra morgenen av, men skredfaren øker utover dagen ettersom snøen blir utsatt for mer og mer mildvær og regn. Faren for store skred som når langt er størst i de områdene som har fått mest snø de siste dagene. Det gjelder særlig områdene vest i regionen, for eksempel rundt Bjorli og Grotli, står det på varsom.no.

Varselet er basert på et enklere datagrunnlag enn regionale varsler og utgis kun for faregrad 4 og 5.

Flere farer

Tidligere torsdag ble det send ut et varsel om jord-, sørpe-og flomskred. Det er oransje farenivå. Varselet gjaldt for Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag og deler av Rogaland og Innlandet. Faren skal minke lørdag morgen.

– Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Vannmetningsgraden i bakken øker i takt med snøsmelting og regn. Stigende temperaturer og vind vil føre til stor snøsmelting også i høyfjellet. Dette gir økende fare for jord- flom- og sørpeskred langs bekker og i skråninger der snøen smelter. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mindre enn 50 cm snø. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp, skriver varsom.no.

Her er området der det er sendt ut varsel om jord-, sørpe-og flomskred Foto: Skjermdump fra varsom.no